Právo

Již 25 let pro vás překládáme veškeré typy právních textů: od korespondence přes dokumenty související se soudními procesy a rozhodčími řízeními, smlouvy, notářské zápisy až po zákony, vyhlášky a jiné obecně závazné předpisy.

Co vám můžeme poskytnout:

  • překlady odborných právních textů
  • překlady textů pro publikování
  • přepisy a překlady audiozáznamů soudních a rozhodčích řízení
  • překlady důvěrných dokumentů
  • překlady a tlumočení s ověřením
  • služby, které vás příjemně překvapí svou rychlostí

CHCI POPTÁVKU ON-LINE

Kdo jsou naši překladatelé a tlumočníci?

  • Vždy spolupracujeme s odborníky ze země, pro kterou je text určen.
  • Naši překladatelé a korektoři jsou jazykově fundovaní právníci a diplomovaní překladatelé s doplňkovým právním vzděláním, ekonomové a odborníci z dalších profesí, s osobní zkušeností v oborech, ve kterých překládají.
  • Dlouhodobě spolupracujeme s prověřeným týmem soudních tlumočníků.

Co děláme pro bezpečnost informací?

Systém bezpečnosti informací podle mezinárodní normy ISO/IEC 27001 chrání důvěrné informace našich zákazníků proti ztrátě a zneužití v průběhu celého procesu vypracování překladu. Od ledna 2010 je systém v předepsaných intervalech certifikován nezávislým auditorem.

Kdo jsou naši zákazníci?

Našich služeb využívá více než 70 tuzemských i mezinárodních advokátních kanceláří samostatných advokátů a notářů. Spolupracujeme rovněž se zákazníky z příbuzných oborů, jako jsou například banky, auditoři či daňoví poradci. Mezi naše zákazníky patří například:

Čtyři ukázkové příklady dlouhodobé spolupráce:

Prof. Dr. et Mgr., Ing. (oec) Alexander J. Bělohlávek, dr. h. c.:

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme kromě odborných právnických textů a řady publikací zajistili také překlad rozsáhlé knižní publikace „Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení“ do tří jazyků (polština, ruština, angličtina) včetně nezbytných korektur.

Byli jsme při prodeji akciových podílů koncernu Pražská plynárenská:

Tlumočili jsme všechna jednání – od neformálních úvodních rozhovorů až po zasedání koncernových grémií, která celou transakci finálně schválila. Překládali jsme kompletní dvojjazyčnou smluvní a úvěrovou dokumentaci a průběžně ji aktualizovali v souladu s postupem rozhovorů. Na závěr jsme finální dvojjazyčnou verzi dokumentů opatřili soudním ověřením.

Ročenky CYIL a CYArb:

Od roku 2010 se podílíme na projektu Česká ročenka, který se aktuálně skládá z České ročenky mezinárodního práva (Czech Yearbook of International Law) a České (a středoevropské) ročenky rozhodčího řízení (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration). Tato pravidelná každoroční spolupráce zahrnuje překlady a jazykové korektury řady odborných příspěvků do obou ročenek. Ročenku vydává Juris Publishing Inc. v New Yorku.

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.:

Je příkladem zákazníka, který systematicky využívá naše komplexní jazykové služby. Advokátní kancelář volí externí překladatele pro pořízení všech vícejazyčných dokumentů a pro překlady rozsáhlejších českých textů. Výhody tohoto řešení spatřuje v rychlosti, spolehlivosti, kvalitě a v neposlední řadě také v ekonomické výhodnosti.

Potřebujete znát cenu překladu?

Vyplňte formulář a cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.